Trang chủ / Blog / Phần Mềm Cho Màn DVD Android Pioneer

Phần Mềm Cho Màn DVD Android Pioneer


Phần Mềm Cho Màn DVD Android Pioneer

1. VietMap Q4 – 2022

1.1 Vietmap S1 Q4-2022 Free (tương thích tất cả các màn, kể cả 12.3″)
1.2 Vietmap S1 bản quyền (tương thích tất cả các màn, kể cả 12.3″)
1.3 Vietmap S2
1.4 VietMap Go APK
1.5 Vietmap Papago

2. Navitel Q2-2022

2.1 Navitel Cho DVD Android
2.2 Navitel cho Cam Hành Trình
2.3 Navitel 73 APK
2.4 Navitel 66 APK

3. Youtube Vanced

3.1 Youtube Vanced
3.2 Youtube Cho Màn KHÔNG GỠ ĐƯỢC
3.3 Youtube Cho Màn bị Văng App
3.4 Youtube 17.03
3.5 Youtube 12.3
3.6 Youtube cho Cam Gương
3.6.1 APKm
3.6.2 Youtube APK
4. Phần Mềm Giọng Nói
4.1 Redoo
4.2 Kiki Auto
4.3 Ai Tivi
4.4 Pioneer Ai

5. Phần Mềm Tiện Ích

5.1 Cảm biến áp suất lốp TPMS Pi5
5.1.2 Cảm biến áp suất lốp Pi 2 Tiếng Việt
5.1.2 Cảm biến áp suất lốp tổng hợp
5.2 USB Avout
5.3 Carplay Pi5
5.4 Giao Diện Màn 7862 – 9863
Ui 10
Ui23
Ui28
Ui29
5.5 Định Vị Xe
5.6 Giao diện nhẹ 3560
5.9 Camera hành Trình U5
5.10 Cam HT U6
6. LOGO CÀI XE CÁC HÃNG
6.1 AUX 9863 8x
7. ROM 360 9″/10″
7.1 File 360 Ngược Hình
8. ROM BOX
9. 360 Sleep 600×1024
10. Logo Pi5
11. Rom A500
12. Phần Mềm Giải Nén Winrar