Trang chủ / Blog / Hướng dẫn cách làm và kèm thuốc trị lỗi 709 khi in qua mạng LAN Win 10 - 11

Hướng dẫn cách làm và kèm thuốc trị lỗi 709 khi in qua mạng LAN Win 10 - 11


Hướng dẫn cách làm và kèm thuốc trị lỗi 709 khi in qua mạng LAN Win 10 - 11 21h1 h2 đều ổn !
Trên win 10 có 2 cách  
1 : > Trên máy trạm bị lỗi 
-Nhanh nhất : Gỡ update kb5006670 nếu có . Restart dùng tool chặn update .  
-Chạy file Spooler Fix = quyền ADMINS . Đợi nó chạy báo successfully tự đá ra 
S đó vào services Restart lại print spooler và tiến hành kết nối máy in ! 
Vào connect lại xem ok chưa 
Notes : K chạy file spooler 64 và file 32 . Chỉ chạy file Spooler Fix 
Trong file khi giải nén có hướng dẫn !  
2 : > Trên (máy trạm) : window +S => gõ credential manager => Add a Window credentials
Dòng 1. Internet or network address : \\tên máy chủ share
Dòng 2. Username : Guest
Dòng 3. Password : bỏ trống !!
Ping lại tên máy chủ : window + R \\tên máy chủ in vào kết nối lại 
Trên win 11 : 
-Giống như cách 2 trên win 10  vì file fix chỉ chạy trên win 10 ! 
-Áp dụng cho tất cả win 11 22h1 22h2